Конференция

Превенция
на проблемните плащания
в ютилити сектора

6 юни 2017 г., 13:00 ч.
Интер Експо Център, зала Витоша

Информация

Програма

13:00-13:30

РЕГИСТРАЦИЯ

13:30-14:00

ОТКРИВАНЕ

Официални лица:
Жечо Станков – зам. Министър на енергетиката
Малина Крумова - зам. Министър на регионалното развитие и благоустройството
доц. Диана Ковачева – зам.-омбудсман на Република България
доц. Иван Иванов – председател на КЕВР
Димитър Маргаритов – председател на КЗПМодератор: Костадин Сирлещов, Си Ем Ес "Камерън Маккена"

14:00-15:15

Сесия І. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В ЮТИЛИТИ СЕКТОРА и как това влияе за повишаване на разходите

Модератор: Костадин Сирлещов

1. Ценова политика на КЕВР. Конфликтът цени – покупателна способност: какво е решението. Баланс на интересите на участниците на пазара.

– доц. Иван Иванов, председател на КЕВР

2. Как да се преодолеят деформациите в отношенията ютилити компании - клиенти; проблемът с частния арбитраж и частните съдебни изпълнители; ролята на Омбудсмана като медиатор и инициатор на промени в законодателството.

– доц. Диана Ковачева, зам.-Омбудсман на Република България

3. Промените в сектора на комуналните услуги и как се отразяват за повишаване на разходите

– Калоян Стайков, анализатор в Института за пазарна икономика.

4. Състояние и причини за нарастването на проблемните плащания в ютилити сектора

– Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите15:15-15:30

Дискусия

15:30-16:00

КАФЕ ПАУЗА

16:00-18:00

Сесия ІІ. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ – КАК СЕ СПРАВЯТ ЮТИЛИТИ КОМПАНИИТЕ. ДОБРИ ПРАКТИКИ. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Модератор: Николай Минков - Индустриален клъстер Средногорие

1. Подобряване на събираемостта. Управление на вземанията. Превенция на проблемните плащания. Добри практики.

– Георги Беловски, изпълнителен директор Топлофикация София
– Петър Янков, ръководител на отдел "Билинг" и прокурист, EVN България
– Борислав Георгиев, Старши мениджър "Фактуриране и събиране на вземания", Софийска вода
– Тодор Матев,  директор „Продажби на дребно“, ЧЕЗ Електро България АД
– Драгомир Милков, Финанс Про Колект

2. Защо задлъжняваме - симптоми или причини? Проблемът клиенти - колекторски фирми. Финансова грамотност.

Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“
Веселин Видолов, С.Г. Груп и партньори
- Детелина Смилкова, вицепрезидент ВУЗФ

18:00-18:15

Дискусия

V. ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА

18:15-20:00

КОКТЕЙЛ

ОТРАЗЯВАНЕ

 

Статии в iNews.bg:

Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Работи се по Национална стратегия за ВиК сектора и осигуряването на адекватни водни услуги за населението

Доц. Диана Ковачева: Да се забрани продажбата на дългове на колекторски фирми, но не и услугите им

Георги Беловски, Топлофикация София:  9 от 10 клиенти вече си плащат навреме

Борислав Георгиев, „Софийска вода“ иска общ регистър на длъжниците на услуги

Веселин Видолов, С.Г.Груп и Партньори: Държавата да ограмоти правно гражданите

 

Статии в Econ.bg:

Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката: При либерализирането на пазара на първо място ще са интересите на потребителите

Тодор Матев, ЧЕЗ: Несъбраните вземания да влязат във формирането на цената на тока

Петър Янков, EVN България: Превенцията е основният фактор за справяне с проблемните плащания в ютилити сектора

Иван Иванов,  Българска асоциация по водите: ВиК секторът се нуждае от 12 млрд. лв. инвестиции, а те трябва да дойдат през цената на водата

Доц. Иван Иванов: КЕВР е под тежък корпоративен натиск, но се грижи за баланс на интересите на страните

Партньори

Презентации

Галерия

Контакт

НОВИНИТЕ ЕАД,

Тел: 0999 080 070
Еmail: office@novinitegroup.com

Конференция
Превенция на проблемните плащания в ютилити сектора
6 юни 2017 г., 13:00 ч.
Интер Експо Център, зала Витоша